140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЕС ще спасява пчелите от акара Вароа чрез селекция

пчели акара вароа

На 15 март Европейската комисия публикува резултатите от пилотно проучване със заглавие „Преструктуриране на веригата за пчелен мед,  устойчивост срещу акара Вароа и програма за селектиране“, финансиран от ЕС.

Този проект, който представлява най-голямото изследване на пчелния мед в Европа, изследва възможностите за увеличаване на устойчивостта на продаващите се медоносни пчели към акара (микрокърлеж) Вароа чрез селективно развъждане. Изследването описва как изборът на база устойчивост срещу акара Вароа може да бъде ефективен и показва как трябва да се изграждат структурите на пчеларите.

Резултатите от проучването ще допринесат за намаляване на третирането на пчелите с химикали и фармацевтични продукти.

Изследването е осъществено между 2018 и 2021 г. от консорциум от учени, пчелари, развъдни асоциации по пчеларство и експерти по пчеларство от 11 страни членки на ЕС.

Медоносните пчели са под голям стрес вече няколко години, поради интензификацията на селскостопанските практики, както и на климатичните промени и глобализацията, които водят до нови болести по пчелите. Сред тях са и акарите Вароа, което води до смъртта на най-заразените колонии в рамките на няколко месеца, ако не се приложи лечение от страна на пчеларите.

След пристигането си в Европа през 70-те години акарът Вароа заразява най-много колонии и се превръща в най-силната патогенна заплаха за медоносните пчели и пчеларската индустрия в световен мащаб.

Изследването на европейския екип показва също, че някои пчели са способни да развият защитни механизми и да оцеляват при заразяване от акари. Тъй като тази способност може да се предава от поколение на поколение, тя предоставя възможност пчеларите да селектират и отглеждат резистентни към акара Вароа пчели. Процесът по селектиране обаче струва доста скъпо. Изследването също така стига до извода, че успехът на програмите за развъждане зависи от техния обхват и постоянно развитие в продължение на няколко години, както и от размера на финансирането.

пчели акара вароа

ПЧЕЛАРСКИЯТ СЕКТОР В ЕС

Броят на пчелните кошери постоянно расте в ЕС. През 2020 г. има приблизително около 19 млн. пчелни кошера в ЕС. Тези кошери се обслужват от 615 хил. пчелари.

ЕС произвежда приблизително 275 хил. тона мед, което превръща Съюза във втория по големина производител в световен мащаб след Китай (500 хил. тона). Производството на ЕС се е увеличило с 15% през последните 5 години, но все още не произвежда достатъчно мед, за да покрие вътрешната консумация на 100%, а само 60% от нея.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ