140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

IUCN подготвя оценка на екологичните щети в Украйна

екологичните щети украйна

Войната в Украйна не стихва и затова тя стана тема на Управителния съвет на новия Междурегионален комитет за Европа, Северна и Централна Азия (ICENCA) към Международния съюз за защита на природата (IUCN), чийто член е и НЛРС-СЛРБ.

Част от IUCN е украинската организация „Околна среда, хора, закон“ (EPL), както и 17 индивиуални члена. Двамата съпредседатели на ICENCA изразиха своята подкрепа и съпричастност с тях още на 9 март.

От ICENCA информираха, че на 30 март са организирали конферентен разговор с директора по развитието на ЕPL заедно с регионалните директори на регионалните офиси в Белград и Брюксел, за да се изследват възможностите за мобилизиране на членовете на IUCN да предоставят помощ на колегите си в Украйна.

Било е предложено IUCN да осъществи мисия в Украйна в подходящо време, в която да участват експерти към съответните комисии и организации членки, които да направят оценка на екологичните щети на цялата територия на Украйна. Участниците в разговора са отчели, че координираните независими действия на IUCN ще осигурят достоверност на подобен широкообхватен доклад. Изготвянето на въпросната оценка трябва да бъде последвано от екшън план за възстановяване и неговото прилагане.

Подготовката за изготвянето на оценката за екологичните щети, нейното прилагане и формулирането на екшън плана за възстановяване ще трябва да бъдат осъществени заедно с международната общност от дарители, членовете и комисиите на IUCN, за да осигурят финансиране на цялата програма от самото й начало.

По време на разговора са били направени следните предложения.

На първо място – одобряване на инициатива за оценка на щетите върху околната среда, която ще извърши IUCN. Това може да направи Секретариатът и/или Съветът на организацията. В документа трябва да се опомене и съответното звено в рамките на IUCN, което ще осъществи инициативата.

На второ място следва формулиране на техническите параметри за оценката. Това трябва да бъде направено сравнително скоро, като се използва експертиза в рамките на мрежата на IUCN.

Прилагането на въпросните действия следва да се извърши в две фази. Първата предполага широкообхватна първоначална оценка на екологичните щети, която да започне скоро сред одобряването на инициативата и техническите параметри, които може да се базират на сателитни снимки и информация от други надеждни източници.

Втората фаза – ръководена от експерти мисия в Украйна, ще стане възможна, когато е безопасно такава да бъде осъществена. Физическото присъствие на терен ще се случи след края на войната. Тази фаза може да отнеме значително повече време за реализиране от предходните действия.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ