ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Нова глобална заплаха за реките: фармацевтични продукти

реки фармацевтични продукти

Първото по рода си мащабно изследване на реки и степента на замърсяване от фармацев­тични продукти шокира с обя­вените резултати. Изследвани са 258 реки в общо 104 държа­ви от целия свят. Анализите на биолозите, публикувани в сп. „PNAS“, показват, че замърся­ването взема застрашителни размери и вече се превръща в сериозна заплаха за околната среда и здравето на хората.

Екип от учени от Универси­тета в Йорк, Великобритания, под ръководството на д-р Джон Уилкинсън, са провели изслед­ването и са анализирали евен­туалните последици за живота в реките от такъв тип замър­сяване, както и отражението върху хората. Отпадъчни фармацевтични продукти попадат в реките поради занижени екологични критерии в произ­водството или недостатъчен контрол. По тази причина 25% от изследваните по света реки са замърсени и с токсичност, която крие рискове за здравето на хората.

реки фармацефтични продукти

Интересно е, че дори и в раз­вити в индустриално отноше­ние страни са отчетени силно замърсени реки. С най-високо съдържание на токсични ве­щества в Европа се е оказала река Мансанарес, която преми­нава през испанската столица Мадрид. В САЩ най-замърсе­ните реки са на територията на щата Далас. Други страни, попаднали в челото на „черния списък“ с най-мръсни речни води са Индия, Китай, Пакис­тан, Боливия.

Учените са дали и обратния пример – на реки без какви­то и да е следи от токсични елементи. Такава река е ре­гистрирана в Исландия и това едва ли е учудващо, предвид географското разположение на страната и високата еколо­гична култура на населението. По-скоро интерес представля­ва друга река във Венецуела. Там замърсяване липсва, по­неже местното население все още живее в дива среда и не е запознато със съвременната фармацевтика.

Изследователите преду­преждават, че замърсяването с фармацевтични продукти е „глобална заплаха“ за околна­та среда и здравето на хората. При попадането на антибиоти­ците във водите се увеличава вероятността бактериите да развият антимикробна ре­зистентност. От Световната здравна организация също изразяват становище, че това е голяма опасност за човечест­вото.

Ивайло Димитров

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

© 2020 Съюз на ловците и риболовците в България Всички права запазени Снимки: Unsplash.com Поддръжка: Дигитална Агенция “Пиксел Вижън”
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ