НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Омбудсманът на ЕС потвърди нарушения при забраната на оловните муниции

омбутсманът на ес

Омбудсманът на ЕС по­твърди лошото администрира­не на процеса за ограничаване на оловото в ловните муниции от страна на Европейския ор­ган за безопасност на храните (EFSA).

Конкретната причина за позицията на европейския омбутсман е несправяне със задълженията на EFSA по отношение обществените консултациите в рамките на регламента REACH (Регис­трация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали).

В продължение на повече от седем месеца EFSA не предостави информация, която бе използва­на от Европейската агенция по химикалите (ЕСНА) при форми­рането на позицията й за огра­ничаване на оловото в ловните муниции, на Федерацията на европейските ловни асоциа­ции (FACE),

Проблемът е, че забавянето бе толкова голямо, че общест­веното обсъждане приключи, преди FACE да може да реагира адекватно.

По този начин ЕСНА направи оценка, без използва­ните данни да могат да бъдат оспорени от страна на FACE.

Например, в изнесената информация се посочва случай с дива свиня, при която се наблюдава нереалистична концентрация от 3.65 г олово на килограм, което се равнява на около 37 патрона за дива свиня с тегло 100 кг. Това показва ясно, че не е направен качествен анализ на данните, което е изключително притеснително с оглед на факта, че такива резултати са в основата на важни заключения и решения при изготвянето на европейските политики.

Ловната организация изрази притеснението си, че такова нарушение се случва за втори път, след като през май 2020 г. европейски политици изразиха недоволството си действията на Генералната дирекция по окол­ната среда на ЕК при въвежда­нето на ограничения за оловото в мунициите във влажните зони в съответствие с регламента REACH.

Тогава на критиките на евродепутати ЕК отговори, че не са налични никакви наруше­ния на процедурата.

Това не само заплашва успешния завършек на процеса по изготвяне на законовите регулации, които оказват влияние на живота на поне 7 млн. ловци в рамките на Европейския съюз, но също така поставя под въпрос принципа гражданите да упражняват своето право да допринасят за приемането на законите и да участват в процеса на формулиране на европейските политики.

Този случай може да подкопае валидността на продължаващата процедура за ограничаване на използване на оловото в ловните муниции според регламента REACH.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ