ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

CIC с 3 нови приоритета в своята дейност

cic дейност

В рамките на своята 68-а генерална асамблея Международният съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) одобри своите нови основни цели, оповестявайки нова ера за организацията с оглед на все по-голямата роля на опазването на дивата природа.

В исторически план CIC винаги е отдавала водещо място на биоразнообразието, поддържайки неговото опазване чрез устойчиво ползване на дивечовите запаси.

Подпомагайки нуждите на лова, както и ползите, които той генерира за обществото, организацията е допринесла за опазването на природата и подобряването на условията за живот във всички части на света. В последните години, обаче, проблемите, свързани с глобалното устойчиво развитие, а не само тези, свързани с биоразнообразието, доведоха до нужда от различни по своята същност дейности с цел постигане на устойчиво и справедливо бъдеще. 

         

Това е причината CIC да реши да се обвърже със следните три сфери като част от новите си цели:

-Единно здраве;

-Десетилетие на Обединените нации за възстановяване на екосистемите;

-Автохтонни народи и местни общности.

Чрез приемането на тези елементи в основниата си дейност CIC се посвещава на работата си за ново бъдеще в сътрудничеството със съмишленици на индивидуално и организационно равнище.

Единно здраве, Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите и включването, участието и партньорството с автохтонните народи и местните общности ще бъдат дълбоко интегрирани във всички елементи на работата на CIC в бъдеще.

Ето някои подробности за новите направления в работата на CIC.

Единно здраве

Единно здраве е интегриран, обединяващ подход, който има за цел устойчиво балансиране и подобряване на здравето на хората, животните и екосистемите. Той се базира на принципа, че здравето на хората, домашните и дивите животни, растенията и заобикалящата среда са тясно свързани и взаимно зависими. Появата на зоонози и тяхното влияние върху света бяха ясно демонстрирани от COVID-19.

Отчитайки всичко това, CIC ще се постарае да мобилизира и да работи с множество сектори и общности с цел справяне с най-належащите проблеми за развитие по модерен и ефективен начин.   

Десетилетие на ООН за възстановяване на екосистемите

Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите е инициатива, която се осъществява между 2021 и 2030 г. Тя има за цел да предотврати, деградацията на екосистемите на всеки континент и във всеки океан. С цел възстановяване на здравето на екосистемите CIC също подпомага намаляването на бедността, борбата с климатичните промени и предотвратяването на масовото измиране на животински видове.

Ловците вече са ангажирани с управлението и възстановяването на екосистемите – дейности, които ще трябва да се подобрят, за да се окаже подкрепа на Десетилетието на ООН.

Фотоконкурсът с фотографии от дивия свят на CIC тази година се проведе за подпомагане на инициативата. Той представляваше част от дейностите за увеличаване на осведомеността и подпомагане на възстановяването на екосистемите.

Автохтонни народи и местни общности

Автохтонните народи и местните общности не само живеят сред съответните природни ресурси и ги използват устойчиво, те също така работят на първа линия за тяхното опазване и възстановяване.

Конвенцията за биологично разнообразие (CBD) и Международният съвет за защита на природата (IUCN) са го осъзнали и сега поставят силно ударение върху автохтонните народи и местните общности като част от техните ценности и дейности.

През последните години CIC работи, за да даде гласност на проблемите на автохтонните народи и местните общности, подкрепяйки тяхното право да управляват устойчиво и да използват природните си ресурси. Този процес  се съпътстваше от дейности по включването на въпросните народи и общности във всички нива на вземането на решения за околната среда.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

© 2020 Съюз на ловците и риболовците в България Всички права запазени Снимки: Unsplash.com Поддръжка: Дигитална Агенция “Пиксел Вижън”
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ