НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Дългото чакане свърши: ЕК излезе със законопроект за възстановяване на природа

ек законопроект

На 22 юни Европейската комисия представи дългоочаквания законопроект за възстановяване на природата в ЕС. Предложените текстове са първият подобен законов акт, касаещ биоразнообразието след Директивата за хабитатите през 1992 г. и са съществена част от стратегията за биоразнообразие на ЕС.

Предложението съдържа целите за възстановяване на природата до 2030 г., които могат да поставят начало на възстановяването на разрушените екосистеми на Стария континент и да повлияят положително промените в климата.

Европейският парламент и Съветът на ЕС следва напълно да възприемат положителните елементи и да се обърнат без отлагане към съществуващите слабости в сегашното положение.

Законодателните цели за всички страни членки се отнасят за всички територии, включително урбанизираните зони, реките и моретата.

Комисията предлага намаляване на употребата на химически пестициди с 50% до 2030 г., както и да се прекрати тяхната употреба в близост до училища, болници и игрища.

Франс Тимерманс, изпълнителен вицепрезидент на комисията, заяви, че за възстановяване на екосистемите със този законопроект са предвидени около 100 млрд. евро. Поставените цели за намаляване употребата на пестициди до 2030 г. ще дадат необходимото време на фермерите да намерят алтернативи.

Изготвените предложения може да се превърнат в закон в рамките на следващата една година.

Страните членки трябва да създадат планове за въздтановяване, за да покажат на комисията как ще постигнат поставените цели, защото ако се провалят, ще бъдат наложени санкции.

Някои държави ще имат много повече задачи, за да изпълнят поставените цели. Белгия, Дания и Швеция са сред държавите в ЕС, чиито екосистеми са в най-лошо състояние, докато тези в Румъния, Естония и Гърция, например, са много по-добре функциониращи.

„Това е огромен крайъгълен камък. Той има потенциала да преобърне връзката ни с природата” – заяви Ариел Брюнер, ръководител на отдел „Европейска политика“ в неправителствената организация BirdLife-Европа.

Той добави, че е имало големи различия в самата Европейска комисия по отношение на внесените доклади, а и че възраженията на лобитата на фермерите и горското стопанство са допринесли за нееднократните забавяния.

Възстановяването на природата ще подпомогне продоволствената сигурност – завиха представители на ЕК, като ползите от възстановяването ще надвишат 8 пъти разходите.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ