ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Властите в Швеция планират острел на вълци

швеция вълци

Правителството в Швеция заяви, че предвижда да про­веде значително намалява­не на вълчата популация в страната, която към момента наброява около 400 инди­вида. Според официалната информация се предвижда около половината сиви хищ­ници да бъдат отстреляни. Това решение обаче до го­ляма степен противоречи на директивите на ЕС.

„Виждаме, че нивото на конфликти се е увеличило, а това на приемане е спад­нало“ – заяви шведският министър на селските райо­ни Анна-Карен Сатенберг и добави, че правителството е помолило държавната агенция по околна среда да направи актуална оценка на допустимата численост на популацията.

Предишната оценка на агенцията показва, че бро­ят на вълците в Швеция не трябва да пада под 300, до­като популацията се подсил­ва от нови индивиди, идващи от други страни. Това се смя­та за задължително условие, за да се избегне отслабва­нето на популацията вслед­ствие на инбридинг.

Мнозинството в шведския парламент поддържа пози­ция, че популацията на въл­ка трябва да бъде намалена на 170 животни. Тази бройка отговаря на изискванията на ЕС числеността на вълците да се поддържа в рам­ките на 170-270.

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

© 2020 Съюз на ловците и риболовците в България Всички права запазени Снимки: Unsplash.com Поддръжка: Дигитална Агенция “Пиксел Вижън”
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ