ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Забуксува ли процедурата за забрана на оловните муниции в ЕС?

оловни муниции

Още веднъж се появиха сериозни проблеми пред процеса за изготвяне на становище в рамките на Европейската агенция по химикалите (ЕСНА) по отношение на почти пълната забрана за употреба на олово в муниции за лов и спортна стрелба.

След случая на лошо администриране, посочен при проверката на европейския омбудсман, свързан с прозрачността на данните при оценката на риска за човешкото здраве, изготвена от ЕСНА, обобщените данни за влиянието върху околната среда също станаха обект на основателна критика.

Ново научно изследване доведе до съмнения в методологията и заключенията на доклада на ЕСНА. Това е поредният обратен завой за предложението на ЕС за забрана на оловните муниции.

Новото проучване показва как оценките на ЕСНА за намаляването на европейските птици, в следствие на употребата на оловни муниции, се базират на несигурни или най-общи предположения. При неговото изготвяне е използвана по-надеждна методология.

Заключенията на учените се базират на алтернативен подход в 2 стъпки за оценка на жизнеността и загубите при популациите на птици в Европа.

При първата стъпка подобреният метод оценява процента на мъртвите индивиди, които са умрели от поглъщане на оловни муниции, използвайки съществуващите европейски доклади за дисекция и патология или наличните полеви данни и впоследствие преобразува този процент в годишни данни за смъртността.

Втората стъпка използва моделиране на популацията, което включва динамиката й с цел оценяване на промените в скоростта на нарастването й и нейната численост, базирайки се на мъртвите индивиди.

Паралелно на смъртоносното отравяне новият метод оценява възможните ефекти върху смъртността и раждаемостта при почти смъртоносно отравяне, което не е изрично или е само количествено посочено при оценките на поглъщане на олово. Въпреки че този метод все още съдържа някои несигурности за оценката на загубите на птици в ЕС, това е по-систематичен метод от този, използван от ЕСНА.

В страните от ЕС ЕСНА оценява, че ловът е отговорен за годишно замърсяване с приблизително 14 хил. тона оловни муниции, изхвърлени върху земната повърхност, което е твърде висока стойност.

Според оценката на агенцията това води до смъртност на птиците вследствие на поглъщане на олово.

Поради липсата на информация в много европейски страни ЕСНА прави заключение, че 1 % от смъртността при птиците се дължи на поглъщане на олово. Като точна бройка това прави 1 354 292 птици, умрели в резултат на отравяне всяка година.

Цитираните данни, върху които се базира оценката за въпросния 1%, идват предимно от Великобритания, където ловът на пернати е много по-силно развит в сравнение с други страни. В допълнение са били смесени различни данни за смъртността, които обаче, не могат да бъдат сравнявани помежду си на 100%.

Тъй като дефектът в процедурата е от ключово значение, FACE изиска повторно започване на обществените консултации, за да вземат правилните решения за регулация, която ще окаже въздействие върху 10 млн. европейски граждани.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ