140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Конференцията на CITES събра над 2000 делегати

cites делегати

На 25 ноември завърши 19-ата конференция на CITES – Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (COP19). Тя се проведе в Панама. CITES регулира международната търговия по начин, който да гарантира, че търговията със застрашени видове е законна, целесъобразна и не застрашава съществуването им.

Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE) в тясно сътрудничество със своите партньори – Safari Club International (SCI), фондация Safari Club International (SCIF), Dallas Safari Club (DSC), Северния ловен съюз и други организации за устойчиво ползване на дивечовите запаси призоваха за законна и целесъобразна търговия и поставиха акцент върху ценния принос на лова за опазването на природата в световен мащаб.

В рамките на 2 седмици повече от 2000 делегати дебатираха по различни теми. FACE участва в дискусиите за някои изключително важни животински видове – хипопотам, южен бял носорог, африкански слон и теми от ключово значение като поминъка, участието на местните народи и общности в процесите, свързани с CITES, както и квотите за ловни трофеи от леопард.

ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ СОР19 – ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСЪЦИТЕ

Хипопотам (Hippopotamus amphibius) – предложение 1

Първоначалното предложение да се премести хипопотамът от Приложение II в Приложение I беше променено. Според ревизираното предложение хипопотамът трябвяше да остане в Приложение II с анотация за нулева квота за износ на диви представители на вида с търговска цел. След дълги дискусии участващите делегати отхвърлиха предложението.

Южен бял носорог (Ceratotherium simum simum) – предложение 2

Намибия предложи да прехвърли своята популация от южен бял носорог от Приложение I и Приложение II с анотация за екслузивните цели на международната търговия с живи индивиди единствено за опазване на вида на място, както и за ловни трофеи. Беше приет ограничен вариант на оригиналното предложение, който предвижда придвижване на живи индивиди за опазване на вида само в природния и исторически ареал на разпространение на белия носорог в Африка.

Африкански слон (Loxodonta africana) – предложение 5

Предложението да се прехвърлят 4-те популации на слоновете, поместени в Приложение II, в Приложение I, бе отхвърлено от делегатите. Подобно предложение бе обсъждано на предни конференции на CITES. Популации от слонове в страни в Южна Африка, в това число четирите популации от Приложение II, или нарастват по численост или са с постоянни стойности за разлика от тези в други части на Африка. Прехвърлянето на популациите на слона в тези страни в Приложение I има малка полза от биологическа гледна точка и още по-малка полза от гледна точка на управлението на запасите в дивата природа.

РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ

Квоти за ловни трофеи от леопард

Конференцията бе поканена да промени резолюцията за „Квотите за ловни трофеи от леопард и кожи за лична употреба“ като промени квотата за Етиопия от 500 на 20 трофея, както поиска самата Етиопия, и да премахне квотите за Кения и Малави по тяхно настояване. Заседаващите делегати приеха препоръките на постоянната комисия и бяха подновени наскоро приетите решения от 18-ата конференция на CITES, в които бяха наложени минимални измененния.

Механизми за участие на селските общности в CITES

Участниците в Конференцията на CITES отхвърлиха предложението, направено от Свазиленд, Намибия и Зимбабве за установяването на Постоянен комитет на селските общности към CITES за директното участие на селските общности в процесите на взимане на решения от страна на CITES. Делегатите в конференцията решиха, че внеслите предложението могат да се обърнат със своите искания към някоя от работните групи, за да се изготви метод въпросните групи да се включат в дейността на CITES.

Камбоджа, Свазиленд, Намибия и Зимбабве предложиха промяна на приета в миналото резолюция, за да включат поминъка и сигурността на прехраната като фактори, които трябва да се вземат под внимание при предложения за промяна на приложенията. Това предложение бе отхвърлено от тези делегати.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ