НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Проблемът с дивите свине обхвана цяла Италия

италия диви свине

През последните десет години про­блемите на Рим, свързани с дивите сви­не, които живеят около и в града, се за­дълбочават. До толкова, че те станаха основна тема в предизборния дебат за кмет на Рим преди година, а несправя­нето с проблема бе една от причините Вирджиния Раджи да се раздели с поста.

За 10 години популацията на вида в Италия се е удвоила и вече надхвърля 2.3 милиона.

Дивите свине са се пре­върнали в напаст не само в Рим, а в цяла Италия. За последното десетилетие пътните инциденти с глигани са се увеличили с 81%. Днес те са вече най-големият при­чинител на инциденти от ди­вия свят. Според официални данни над 10 000 катастрофи всяка година са свързани с представители на вида. Само през 2020 г. те са взе­ли 16 жертви, а ранените са стотици.

Въпреки множеството оп­лаквания и протести на земе­делци и жители на населени места, тероризирани от диви свине, нито на държавно, нито на местно ниво се взи­мат особени мерки.

Въпреки че всички са съ­гласни, че те нямат място в италианските градове, начи­нът, по който държавата и регионите трябва да се пре­борят с проблема, е ябълка­та на раздора.

Екоактивистите искат жи­вотните, когато навлизат в градовете, да бъдат упоени и транспортирани в отдалече­ни местности, а популацията им да се контролира чрез кастрация и други хуманни методи.

От другата страна седят хората и най-вече регионал­ните власти в Италия, които смятат, че гореспоменатите мерки са твърде скъпи и трудни за прилагане и не биха дове­ли до сериозни резултати в контрола на популацията. Според повечето от тях от­стрелът е най-ефективната мярка.

ТРЕВОЖНА СИТУАЦИЯ И В ГЪРЦИЯ

Подобен проблем започва да се заражда и в Гърция през последните няколко го­дини. Броят на дивите свине, които навлизат в урбанизи­рани територии, зачестява, а в началото на май в гръц­ките медии се появиха кадри на глиган, който спокойно се разхожда по централния пло­щад на Солун.

Димитър КОНСТАНТИНОВ

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ