НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ООН се заема с екологичните щети в Украйна

оон украйна

В отговор на огромния не­гативен ефект върху околната среда в Украйна Икономи­ческата комисия за Европа на Организацията на обеди­нените нации и партньорски организации обединяват уси­лията си, сформирайки група, която да оцени щетите върху природата вследствие на войната. По този начин ще се подпомогне изграждането на по-цялостна картина на еко­логичните щети към момента. С оглед очакваното развитие на конфликта, координирани­те действия в тази посока ще подпомогнат изграждането на общ подход, ще подобрят ме­тодите за оценка и ще окажат цялостна подкрепа на базата на научен подход за бъдещо­то възстановяване на реги­она.

Създаването на въпросна­та група за оценка на щетите върху околната среда идва като следствие от срещата на министри от държавите член­ки на ЕС, провела се през ок­томври миналата година в Ни­козия, Кипър. Там бе поставен акцент върху установяването на най-необходимата помощ от екологична гледна точка, от която се нуждае Украйна.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ