ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Залцбург събра ловци, риболовци, пазители на природата

изложение залцбург

Изложението „Ловът и ри­боловът днес“ се проведе в австрийския град Залцбург между 16 и 19 февруари. В продължение на десетиле­тия това е едно от най-добре организираните и най-големи търговски изложения за лов, риболов и природа на Стария континент.

Един от официалните гос­ти бе Федерацията на ев­ропейските ловни асоциации (FACE).

По време на изложението в Залцбург бяха проведени редица срещи и дискусии по важни теми за Австрия и ЕС, касаещи лова и природата.

„Европейската ловна кам­пания“ беше добре застъпена в програмата. Тя вече събра близо четвърт милион подпи­са в подкрепа на бъдещето на лова и опазването на приро­дата в Европа. Президентът на FACE Торбьорн Ларсон за­яви следното относно нейна­та същност: „ Ние сме изпра­вени пред безпрецедентни предизвикателства, особено с оглед на осъществяването на политики без европейски­те ловци да взимат участие във вземането на решения­та. Кампанията е значителна стъпка напред, така че поли­тиците в Брюксел да проме­нят курса и да работят с нас“.

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

© 2020 Съюз на ловците и риболовците в България Всички права запазени Снимки: Unsplash.com Поддръжка: Дигитална Агенция “Пиксел Вижън”
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ