НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ползотворните партньорства бяха във фокуса на Световния ден на дивата природа

световния ден на дивата природа

На 3 март освен Националният празник на България се отбелязва и Световният ден на дивата природа, който тази година премина под надслов  „Партньорства за опазване на дивата природа“. Фокусът бе поставен върху две подтеми:

Морски живот и океани – въздействието на опазването на морската среда е изключително важно, тъй като около 70 % от нашата планета е покрита с вода.

Бизнес и финанси – в световен мащаб усилията за опазване на околната среда трябва да бъдат финансирани и това изисква сътрудничество между националните правителства, международни организации и бизнеса.

3 март се отбелязва като Световния ден на дивата природа от 2014 г. съгласно резолюция, приета от Общото събрание на ООН, с която се цели обръщане на повече внимание на дивата фауна и флора и повишаване на степента на информираност за дейностите по тяхното опазване.

световния ден на дивата природа

На 3 март тази година бе отбелязана и 50-годишнината на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES). Тя се стреми да изгражда партньорства между различни групи, които се ръководят и управляват от нейните разпоредби. На национално и местно равнище те са от съществено значение във всяка страна по света и подпомагат опазването на видовете и екосистемите.

ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ НА ООН

По случай Световния ден на дивата природа Ахим Стайнер, представител на Програмата за развитие на ООН направи следното официално изявление:

„От името на Програмата за развитие на ООН (ПРООН), за нас е привилегия да се обединим с нашия близък партньор CITES, за да отбележим Световния ден на дивата природа и 50-ата годишнина на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES).

Може би сте запознати с африканската поговорка: „Ако искате да стигнете бързо, отидете сами, но ако искате да стигнете далеч, отидете заедно.“

Но какво, ако трябва да отидем далеч и бързо?

Намираме се в ключов момент за хората и планетата, в който трябва да започнем да прилагаме историческите ангажименти на новата Глобална рамка за биоразнообразието, обхващаща периода до 2030 г.

Глобалните въглеродни емисии трябва да бъдат намалени наполовина през това десетилетие, за да се предотврати заплахата, породена от изменението на климата. Налага се да ускорим действията си на всички фронтове, ако искаме да постигнем глобалните цели.

От съществено значение, за да се стигне бързо и надалеч, са необикновените партньорства. Партньорства, които предвиждат различни скорости. Това означава подкрепа за най-бавните и най-уязвимите на промени, както и поощряване на усилията на първенците в тази област.

Това е основна черта на CITES, която винаги е създавала смели партньорства за защита на дивата природа във всяко кътче на земното кълбо.“

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ