НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Забраната за внос на трофеи във Великобритания премина успешно първо гласуване

трофеи великобритания

Депутатите в Камарата на общините на Великобритания приеха проектозакон, с който страната се приближи до прилагане на пълна забрана за внос на ловни трофеи. Проектозаконът отиде за финално разглеждане в Камарата на лордовете, преди евентуално да стане действащ закон.

Проектозаконът се сблъска с голяма критика от страна на правителства, редица общности и учени, чието общо мнение е, че той ще се отрази негативно на дейностите по опазване на дивата природа в световен мащаб, както и на поминъка на много хора.

Конвенциите за околната среда изразиха нееднократно своята подкрепа за регулирани и устойчиви ловни практики в случаите, когато предоставят различни по вид ползи за опазването на видовете и местното население. Това е тема, която е добре изследвана през последните години, като много случаи от Азия, Северна Америка и Африка доказват чрез научни изследвания положителните ефекти, които могат да бъдат извлечени от устойчивото ползване на трофейни видове.

трофеи великобритания

В сегашния си вариант проектозаконът предизвиква спорове дали не ограничава суверенните права на различни нации да ползват ресурсите от дивата природа за целите на по-мащабни дейности по опазване и устойчиво развитие.

В реакцията на Филда Керенг, министър на околната среда и туризма на Ботсвана, след приемането на проектозакона от Камарата на общините, се казва следното:

„Принуждаването на Ботсвана и други африкански нации да управляват дивата природа с намалено финансиране ще окаже негативен ефект върху проектите за опазване на дивия свят, подобряването на околната среда и опазването на хабитатите в региона. Това ще увеличи риска от бракониерство и конфликтите между хората и дивия свят, повлиявайки негативно най-голямата популация от слонове, която Ботсвана поддържа.“

В подкрепа на този възглед, акцентирайки върху научната страна на проблема, се изказа биологът – специалист по околна среда д-р Крис Браун, директор на Намибийската камара по околна среда – организация, която обединява повече от 70 неправителствени организации, свързани с дивата природа.

Той заяви следното:

„Добре управляваният лов допринася за опазването на природата и за поминъка на селските общности. Това може да се види ясно в индикаторите за околната среда, изразяващи се в цифри, както и в тенденциите при държавите в южните части на Африка. Те се подкрепят от изследвания в 152 държави и техния успех в опазването на фауната в световен мащаб.“

Група африкански държави настояват проектозаконът да бъде консултиран с техни представители, преди да бъде подложен на гласуване в Камарата на лордовете. Причината за това е, че потърпевши от евентуалната забрана за внос на трофеи във Великобритания ще бъдат именно държави в Африка, основно в южната част на континента.

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ