НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Заплахата от разпространение на птичи грип остава висока

птичи грип

Птичият грип продължава да представлява заплаха за територията на ЕС и Великобритания. До средата на март ситуацията бе изключително сериозна, като заразата се разпространяваше както сред птици, така и сред бозайници (макар и сравнително рядко). За радост рискът за човешкото здраве остава нисък. Това е информацията, която разпространиха Европейската агенция по безопасност на храните (EFSA), Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Референтните лаборатории на ЕС (EURL).

Нетипична масова смърт вследствие на птичи грип беше наблюдавана при чайките във Франция, Белгия, Холандия и Италия. Рискът от зараза сред домашно и фермено отглежданите птици остава висок за следващите месеци, тъй като чайките навлизат навътре в континента, напускайки крайбрежието. В тази връзка EFSA и EURL препоръчват да се приложат различни стратегии по превенция в зоните, където се отглеждат птици.

НАБЛЮДЕНИЕ НА РИСКОВИ ГРУПИ БОЗАЙНИЦИ

Различни мутации, свързани с генетични адаптации при бозайниците, бяха регистрирани в някои от циркулиращите варианти на вируса както при бозайниците, така и при птиците. В допълнение случаи на масова смърт като тази при морските лъвове води до заключението, че птичият грип се разпространява и сред бозайниците. В този контекст учените от EFSA и EURL препоръчват удължаване и подобряване на наблюдението на диви и фермено отглеждани бозайници, като се акцентира върху американските норки и свинете, най-вече в зоните, където е налично разпространение на птичи грип.

НИСЪК РИСК ЗА ХОРАТА

Въпреки че бяха докладвани спорадични случаи на птичи грип с тежко протичане и фатален изход, броят на заразените хора остава нисък. Повечето тежки инфекции, докладвани извън рамките на ЕС, са на хора, които са били в контакт със заразени или мъртви птици и не са използвали предпазна екипировка, най-вече в домашни курници.

ECDC оценява, че рискът за хората в Европа остава нисък, като заплахата за тези, които влизат в контакт с потенциално болни или мъртви птици и бозайници е по-висока. От центъра също така потвърждават, че различните варицаии на птичия грип се лекуват с лекарства, които се продават в аптеките и че птиците са много по-податливи.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ