140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Опазването на биоразнообразието ще бъде основна задача на CIC до 2030 г.

биоразнообразието 2030 г.

Състоялата се в Париж между 20 и 23 април 69-а Генерална асамблея на Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) премина под надслов „Биоразнообразие 2030: Възстановяване – Завръщане на дивата природа – Напомняне“.

Това бе една от първите международни конференции, проведени с цел подготовка на прилагането на наскоро приетата Глобална рамка за биоразнообразието до 2030 г.

Участниците в събитието също така заявиха подкрепата си за Десетилетието на Обединените нации за възстановяване на екосистемите.

Сред основните теми на конференцията бяха исторически преглед на дейността на CIC, както и бъдещи стратигечски планове на организацията, които следва да се използват в Програмата на CIC до 2030 г.

На церемонията по откриването реч държа принц Александър Понятовски, който изказа благодарности на всички присъстващи и направи кратко експозе за корените на CIC във Франция, като обърна специално внимание на факта, че организацията е основана в Париж през 1930 г.

Ръководителят на френската делегация в CIC Eманюел Мишо подчерта значението на конференцията за здравословното развитие на планетата и смисъла на програмата „Биоразнообразие 2030“.

Дейността на CIC в сферата на биоразнообразието, особено чрез подкрепата за програмата за опазване на природата през следващото десетилетие, беше сред акцентите на церемонията по откриване на конференцията.

Във встъпителното си слово президентът на CIC д-р Филир Хамър подчерта значението на глобалната рамка за биоразнообразието за организацията, отбелязвайки, че тя допринася за новите й принципи, одобрени по време на предходната Генерална асамблея, провела се в Рига през миналата година. Там глобалната рамка за биоразнообразието бе посочена като ключов елемент от работата на CIC по по-мащабни въпроси, отнасящи се до устойчивото развитие.

Президентът на Френската национална ловна федерация Вили Шрен отбеляза, че CIC e изиграл ключова роля през последните години в оказването на подкрепа за интересите на различни организации в селските райони. Тези дейности на CIC са я утвърдили като ключов обект, който е в състояние да обедини въпросните райони по пътя към общ подем.

Зам.-председателят на комисията по водни ресурси и биоразнообразие към френското министерство на екологичния преход Пиер-Едуар Гилен подчерта дълбоката взаимовръзка между биоразнообразието и лова. Той акцентира върху необходимостта от научни данни, на които да се основават всички дейности, свързани с биоразнообразието и устойчивото ползване на природни ресурси.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ