НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЕС дава зелена светлина на Закона за възстановяване на природата

Закона за възстановяване на природата

На 20 юни Съветът по околна среда към ЕС гласува в подкрепа на Генералния подход спрямо Закона за възстановяване на природата. Той представлява общата позиция на държавите-членки относно Закона и дава мандат на Съвета да преговаря с Европейския парламент относно окончателния текст на закона.

Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE) приветства факта, че повечето държави-членки подкрепиха Генералния подход към Закона за възстановяване на природата, като само 5 държави-членки (Италия, Финландия, Полша, Холандия и Швеция) отхвърлиха предложението, а Австрия и Белгия се въздържаха, изразявайки различна позиция.

Закона за възстановяване на природата

Това е важна стъпка напред, която доближава Европа до приемането на основен закон, който да благоприятства биоразнообразието и дребния дивеч. Решението показва, че държавите-членки, които ще носят крайната отговорност за изпълнението на законопроекта, вярват, че той ще донесе ползи за обществото като цяло. Този резултат изпраща и важен сигнал към Европейския парламент, който досега бе разделен по този въпрос.

В продължение на десетилетия FACE призовава за отдаване на по-голямо значение на мерките за възстановяване на местообитанията в Европа. Манифестът за биоразнообразието на FACE ясно показва, че ловците вече са активно ангажирани и имат мотивацията и уменията, необходими за подпомагане на възстановяването.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ