НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

На Координационния форум на CIC за Централна и Източна Европа бе анализирана ситуацията с АЧС, избраха нов президент

Координационният форум на CIC за Централна и Източна Европа

На 16 юни в град Плиска се проведе 22-ата сесия на Координационния форум на CIC за Централна и Източна Европа. В конферентната зала на комплекса „Стара Плиска“ се събраха ръководствата на ловните организации от България, Хърватска, Македония, Словакия и Словения, гости бяха експерти от ИАГ и БАБХ.

Участниците приветства инж. Васил Василев, председател на НЛРС-СЛРБ и президент на Координационния форум на CIC за Централна и Източна Европа.

Координационният форум на CIC за Централна и Източна Европа

Представителят на Международния съвет по лова и опазване на дивеча Тамаш Маргеску поздрави участниците от името на Себастиан Винклер, генерален секретар на CIC.

С едноминутно мълчание бе почетена паметта на бившия президент на CIC Бернар Лозе.

Основната тема на Координационния форум на CIC за Централна и Източна Европа бе актуалната ситуация с разпространението на Африканската чума по свинете и последиците за дивечовите популации.

Д-р Георги Атанасов, директор на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните“ към БАБХ, изнесе презентация за разпространението, актуалната обстановка в България и мерките за борба с АЧС.

Координационният форум на CIC за Централна и Източна Европа

За 2022 г. популацията от дива свиня е била засегната в 17 района, като случаите са 4,2 % от взетите проби. От март до юни 2023 г. няма нови случай, но плътността на популацията остава ниска.

Инж. Росен Райчев, директор на дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство“ към ИАГ направи ретроспекция на административните мерки, които са предприети от появата на заболяването в нашата страна през 2019 г. Отчетено е, че популацията на вида от 100 хил. индивида преди навлизането на АЧС, сега е едва 13 хил.

Той изтъкна, че бързото разпространение на чумата не е само от високата плътност преди години, а важен фактор е и дейността на хората. Статистически е доказано, че АЧС се разпространява по маршрутите на туристическия поток.

Презентацията на експерта в НЛРС-СЛРБ инж. Хари Иргев бе на тема „Управление на дивеча след Африканска чума по свинете, проблеми, насоки,алтернативи”. Той изтъкна, че освен за масовия ловец в ловностопанските райони на сдруженията дивата свиня се явява и основен вид дивеч в много държавни ловни райони в страната, като е основен обект на лов по време на организиран ловен туризъм както за български, така и за чуждестранни ловци. България е страна с традиции в трофейния лов на дива свиня, а местната популация на вида е една от най-добрите по трофейни качества в Европа.

Но всичко това вече е минало след появата на АЧС.

Координационният форум на CIC за Централна и Източна Европа

В презентацията бяха дадени примери за усилията на ловно-рибарските сдружения от страната да преминат от традиционния групов лов на дива свиня към пълноценни ловни излети на дребен дивеч, като в основата на това е Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ. Благодарение на нея ловците в България разселват годишно около 150 хил. пернати, 1000 заека и 200 бр. едър дивеч.

Представени бяха двата дивечовъдни участъка на Съюза в „Студен кладенец“ и „Еледжик“, които осигуряват едър дивеч за разселване, като успешно преминаване от стопанисване на дива свиня към елени лопатари се реализира в момента в ДУ „Еледжик“.

Гост на форума бе представителят на Федерацията на европейски ловни асоциации (FACE) Сай Грифин, които даде информация за разпространението на АЧС в Европа. Той подчерта, че към момента има само една скорошна промяна в европейското законодателство, свързано с проблема. Вече е задължително държавите членки да изготвят Национални планове за управление на популацията от дива свиня и съответно разпространението на АЧС. Има и допълнителен документ с указания какво трябва да съдържат тези планове.

Координационният форум на CIC за Централна и Източна Европа

Интересен пример за превенция срещу АЧС бе даден от Сречко Жерав, зам-председател на Националната организация на ловците в Словения. В страната няма регистрирани случаи за наличие на заразата. В продължение на година ловната организация е убеждавала държавните институции и ветеринарните служби, че са необходими превантивни мерки, а ловците са важна част от осъществяването им. Едва след като пристигат указания от ЕС, че е необходимо и на практика неизбежно да се работи с ловците, получават финансови стимули да регулират числеността на популацията от диви свине – 100 евро за отстреляно женско животно и 50 за мъжки и приплоди. Ако АЧС се появи, ще получават стимул от 100 евро за открита умряла дива свиня. Ефектът бил незабавен и популацията е редуцирана до указаните размери.

В обобщение на срещата и изводите от презентациите и обсъждането им инж. Василев заяви. че опитът, който чуждестранните участници са споделили с българските си колеги. ще бъде полезен, когато продължаваме с усилията си в ограничаването на разпространението на АЧС. „Вярвам, че това важи и за представителите на държавните институции – БАБХ и ИАГ, които днес бяха наши гости. Африканската чума по свинете няма скоро да напусне границите на Европа. В тази връзка трябва да продължим да търсим алтернативни решения, с които от една страна да запазим популацията на дивите свине, от друга да намерим начина да мотивираме ловците да продължат да сътрудничат на отговорните институции, както и да запазим интереса им към стопанисването на останалите видове дивеч.

Може би нещото, което всички ние подценяваме, е да представяме пред широката общественост по правилния начин приноса, който всеки един ловец, всяка ловна организация има за опазване на природата и контрол върху болестите по животните. Защото това е изключително важно в наши дни.“

Координационният форум на CIC за Централна и Източна Европа

За президент на Координационния форум на CIC за Централна и Източна Европа бе избран предателят на националната ловна организация на Словакия Имрих Шуба.

“Преди всичко искам да благодаря на г-н Васил Василев, които пое президентството на Координационния форум в много тежък момент и през цялото време успяваше да представи положителната страна на ловния спорт както в България, така и в световен мащаб – заяви Шуба. – Това за страните от ЕС е изключително важно, за което благодаря на него и целия му екип за усилията и се надявам, че в бъдеще ще продължим да работим активно заедно.“

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ