ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Австрия стартира кампанията „Това представлява ловът“

австрия това представлява ловът

Федерацията на европейските ловни асоциации(FACE) засвидетелства официално своята подкрепа за старта на информационната кампания на Австрия „Това представлява ловът“, реализирана от страна на Австрийската ловна федерация.

Кампанията има за цел да промени грешните стереотипи за лова и акцентира върху основните ценности и общественото значение на тази дейност пред широката общественост.

„Денят на независимостта на лова“ на 4 юли се състоя на много места в и около Виена. Събитието бе уважено от редица водещи фигури от  австрийски и международни ловни организации, както и от представители на местната и централна власт в Австрия и други политици.

FACE беше представена от Тристан Брайер, съветник по политиките за приемане на лова от съвременното общество.

Луц Молтер, зам.-генерален секретар на Австрийската ловна федерация, обясни по следния начин причините за провеждане на кампанията. „Природата и ловът често се обсъждат емоционално. Това доведе до предразсъдъци и митове през годините. Виждаме необходимост от дейности за ясно и ефективно разгласяване на ползата от ловната общност за природата, за околната среда и дивия свят. Разбира се, днес ние постигаме това най-добре, използвайки онлайн комуникацията чрез привличащи вниманието теми и креативни дейности.“

След успеха на проведения на 4 юли сутринта брифинг за обяд събитието се премести в двореца „Вилхелминенберг“. За участниците бе организирана и обиколка на Института по екология на дивата природа към Ветеринарния университет във Виена, който е частично финансиран от местни ловни организации.

Там бе даден и официалният старт на кампанията под бурните аплодисменти на събралата се австрийска ловна общност.

Кампанията „Това представлява ловът“ се стреми да повиши обществената осведоменост за многобройните и многостранни ползи, които има ловът за обществото, включително връзката му с опазването на околната среда, екологичната устойчивост, висококачествената и чиста храна, срещите с природата и познаването на местната флора и фауна.

Тя също така подчертава доброволния ангажимент, който 132 хил. австрийски ловци са поели за опазването на природата.

Тристан Брайер заяви следното: „Тази кампания е отличен пример, който може да бъде последван от други страни в Европа. От решаващо значение е да се измери и подобри възприемането на лова от обществото, за да се гарантира неговото сигурно бъдеще и опазването на дивата природа в Европа. FACE с гордост подкрепя тази инициатива и очаква с нетърпение да види нейното положително въздействие в Австрия и Европа”.

FACE поздрави австрийската ловна федерация за прилагането на проактивен подход за справяне с нарастващата пропаст между природата и обществото, особено сред градското население. Фокусът на кампанията върху онлайн и социалните медии се очаква да ангажира ефективно по-младите, като по този начин подпомогне по-доброто разбиране на решаващата роля на лова за обществото и природата.

Димитър КОНСТАНТИНОВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ