НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЕС препоръча ваксиниране срещу птичи грип

ес птичи грип

Франция стана първата европейска държава и първият голям износител на птиче месо в света, която стартира национална кампания за ваксиниране срещу птичи грип. Страната продължава масовото унищожаване на патици в три региона, най-силно за­сегнати от тежка епидемия от птичи грип, с която се бори от септември.

Европейската агенция за безопасност на храните препо­ръча превантивна ваксинация срещу птичи грип за домашни птици в райони с висок риск от предаване, за да се спре раз­пространението на вируса, кой­то уби десетки милиони птици в ЕС миналата година.

Превантивната ваксинация е оптималната стратегия за ваксиниране за минимизиране на броя на огнищата и продъл­жителността на епидемията и трябва да се провежда при най-податливите на заразя­ване видове домашни птици в зони с висок риск от предаване.

Според европейската аген­ция в случай на огнище на инфекция защитна ваксина­ция трябва да се направи на домашните птици в радиус от 3 километра от него, за да се ограничи разпространението.

Птичият грип обикновено се разпространява в епидемични размери през есента и зимата. Предава се чрез изпражнения на заразени мигриращи диви птици или директен контакт със замърсени фуражи, дрехи и оборудване.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ