140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Предстои първият Световен конгрес за видовете

конгрес водовете

В продължение на поетите ангажименти по време на Световния конгрес за опазване на природата, организиран от Международния съюз за защита на природата (IUCN), международното движение „Да обърнем червеното“ (Reverse the Red) взе решение за провеждане на първия Световен конгрес за видовете на 15 май тази година.

Той ще бъде под формата на онлайн събитие с продължителност 24 часа. Съдържанието ще бъде съобразено с интересите и нуждите на различните региони по света, като ще бъдат комбинирани предавания на живо и на запис, в които ще бъдат показвани стратегии за опазване на природата, базирани на научен подход.

В събитието ще участват голям брой заинтересовани организации и правителствени представители, за да бъдат ясно изразени техните ангажименти към опазването на видовете с цел подпомагане дейността и изготвяне на планове с работещите в областта експерти. Специално внимание ще бъде отделено и на местните общности, чиито интереси ще бъдат представени от съответните организации.

Научната общност заедно с всички изброени дотук сектори, в това число представители на бизнеса, ще има за цел да ускори успешното и устойчиво възстановяване на редица видове в световен мащаб.

Движението „Да обърнем червеното“ ще има възможност да се представи в светлината на една от водещите глобални мрежи, чиято цел е да гарантира реални резултати, произтичащи от ангажиментите, поети в глобалната рамка за биологичното разнообразие Кунмин-Монреал.

По време на провеждането на конгреса ще бъдат разяснени начините, по които частни лица и организации могат да се присъединят към дейностите по намаляване на риска за съществуването на различни видове.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ