НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловът има над 70% подкрепа от обществото в Австрия

австрия лов

Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE) поздрави Австрийската ловна федерация за нейната работа по подобряване на имиджа на лова в страната.

Доказателство за това стана наскоро проведено проучване, резултатите от което показаха над 70% приемане на лова сред австрийците. Това проучване подчертава водещата позиция на Австрия в насърчаването на устойчиви и етични ловни практики в Европа.

До момента проучването, извършвано от водещи социолози, е изследвало мнението на повече от 10 хил. европейци в 8 държави.

Ключовият въпрос в изследването гласи следното: „Независимо от вашето мнение за лова, бихте ли позволили на други хора във вашата страна да ловуват, ако го правят в съответствие със законите и разпоредбите, касаещи лова?“

В Австрия одобрението е над 71 процента, 16 процента се въздържат от отговор и само 13 процента отговарят отрицателно.

Тази огромна подкрепа е пример за приемането на лова като регулирана и устойчива дейност, посветена на опазването на дивата природа.

Максимилиан Майр-Мелнхоф, президент на Австрийската ловна федерация, приветства резултатите от проучването, подчертавайки ангажимента на ловците към дивата природа и битката срещу дезинформацията.

„Проучването също така показва, че дезинформацията по отношение на лова противоречи на здравия разум, което също ме радва“, заяви Майр-Мелнхоф, акцентирайки върху значението на неспиращата отдаденост на усилията за опазване на природата и етичните ловни практики.

ГЛОБАЛНАТА РОЛЯ НА ЛОВА ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА

Проучването също така хвърля светлина върху глобалното значение на лова за опазването на природата, като се обръща особено внимание на спорния въпрос за трофейния лов. Въпреки че е честа мишена на антиловното лоби, законното желание на ловците да запазят спомен от своя лов се подкрепя широко, както показват резултатите от проучването.

70% от респондентите в Австрия са съгласни, че ловците могат да задържат части от законно ловувано диво животно (рога и други) като спомен, ако това подкрепя мерките за опазване на природата и е в съответствие с международните разпоредби.

Това признание подчертава ролята на лова за опазването на естествено възобновяващите се ресурси и опазването на видовете, подчертавайки нюансираното разбиране и приемане на ловните практики сред обществеността.

АНГАЖИМЕНТЪТ НА FACE КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО И УСТОЙЧИВИЯ ЛОВ

В светлината на тези констатации FACE потвърждава своя ангажимент към насърчаване на устойчивия лов и опазването на природата.

Чрез стартиране на образователни инициативи и участие в прозрачен диалог FACE има за цел да подобри общественото разбиране на положителното въздействие на лова върху биоразнообразието и здравето на екосистемите.

Тези усилия са от решаващо значение за развенчаването на митовете и насърчаването на добре информиран дискурс относно ловните практики и дейностите по опазване на дивата природа в световен мащаб.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ