НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

След проучване – Французите изразиха силна подкрепа за лова

франция проучване

Резултатите от наскоро проведено социологическо проучване, осъществено от компанията YouGov, разкриха значително количество нови данни за възприемането на лова от френското общество.

То бе поръчано от Френската национална ловна федерация (FNC) и Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE). Сред основните цели бе установяването на общите нагласи към лова, провеждан в съответствие със законовите регулации във Франция и извън нейните граници.

Това проучване имаше също така и задачата да установи отношението към запазването на ловни трофеи. Ето и основните констатации:

• Цялостно отношение на обществото към лова: 70% посочват, че или твърдо одобряват лова или подкрепят неговото провеждане, стига да е законно и в съответствие с местните разпоредби. Това показва изключително висока степен на приемане на лова, както и разбиране за същността му като за стриктно регулирана дейност в страната.

• Познаване на ловните практики: Над половината от участниците в това проучване (54%) посочват, че са поне донякъде са запознати с ловните практики и законите във Франция. Те изтъкват, че притежават обща представа за лова от гледна точка на кулинарията, културната идентичност и законите разпоредби.

  • Подкрепа за международен лов и опазване на дивеча: На въпрос относно приемливостта на донасянето у дома на трофеи от животни, законно отстреляни в чужбина (напр. еленови рога), при условие че конкретният вид лов допринася за опазването на вида и е съобразено с международните разпоредби, 58% от анкетираните изразяват одобрително мнение към подобни практики или поне нямат никакво негативно отношение към тях. Този процент отразява поляризирано мнение, но като цяло общата оценка може да се окачестви като положителна за ролята на лова в усилията за опазване на природата и дивеча и подкрепя така наречения „трофеен лов“.

ОПАСНОСТ ОТ ЗАБРАНА ЗА ВНОС НЯМА

Резултатите от това проучване рязко контрастират с твърдението на Humane Society International (HSI), че 91% от френската общественост подкрепя законопроект за забрана на вноса на ловни трофеи. Важно е да се отбележи, че тези констатации идват в резултат на неотдавнашна политическа инициатива, призоваваща да се ограничи движението на ловни „трофеи“ към и от Франция, която, макар и да не се обсъжда, предизвика значителна дискусия.

Положително съобщение относно приемането на трофеи и лова: FACE желае да подчертае положителните последици от това проучване. Те подчертават по-широкото приемане и разбиране на лова в рамките на правни и ориентирани към опазването практики.

FACE се ангажира да насърчава конструктивен диалог около лова и опазването на дивеча. С подходящо регулиране и акцент върху устойчивостта, ловът може да продължи да допринася положително за усилията за опазване както във Франция, така и в международен план.

FACE призовава политиците, природозащитниците и обществеността да вземат предвид тези констатации в бъдещи дискусии, касаещи разпоредбите за лов и стратегиите за опазване на дивеча. Така може да се стигне до бъдеще, в което потенциалът на лова да поддържа биоразнообразието е признат и където решенията се взимат на база информирано разбиране и доказателства, а не от дезинформация.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ