НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Новини от сдруженията

500 ловци и риболовци на събор преди откриването на сезона в ЛРС-Стара Загора
ЛРС–Велико Търново – Заседание на УС преди пушките отново да загърмят
Повече от 1000 яребици на територията на 11 дружини разсели ЛРС-София-юг
ЛРС-Кърджали ще празнува 100-годишен юбилей на 18 септември
ЛРС-Берковица обяви кога и по какви правила ще се проведе турнирът „СТАРАТА ПУШКА – 2021”
Дружините от ЛРС-Търговище са доволни от ползването на сърни и елени
100 диви заека обогатиха ловните полета на ЛРС-Свиленград
Стотици фазани разселиха дружините на ЛРС-Каспичан
Ловците от ЛРС–Силистра се концентрират върху местния и прелетния дребен дивеч
Гатер за гончета ще правят ЛРС-Велико Търново и Национален клуб българско гонче
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ