НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Новини от сдруженията

ЛРС-Кюстендил гарантира пробите за трихинелоза и АЧС
Велинградските ловци помагат на колега, останал без дом след пожар
В ЛРС-Варна разселиха диви зайци собствено производство
През ноември ЛРС-Велико Търново ще организира турнир „Св. Хуберт”
ЛРС-Монтана – Отстрелват диви свине в планина Пъстрина
58 диви зайци разселиха в районите на дружините от ЛРС-Септември
ЛРС– Златарица – Другарство по ловджийски
ЛРС-Велико Търново – Ловни хижи, клубове, ниви – с нотариални актове за собственост
ЛРС-Свищов – 1100 фазана в ловните полета
ЛРС-Годеч – Разселиха диви зайци по долината на река Нишава
велико търново актове

ЛРС-Велико Търново – Ловни хижи, клубове, ниви – с нотариални актове за собственост

Общото събрание на сдру­жение „Ловно-рибарско дру­жество „Сокол 1884” във Велико Търново наложи мо­раториум върху продажбата на нейните недвижими имоти. Допълнителното

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ