НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Новини от сдруженията

Диви зайци от Словакия разселиха в ловите полета на ЛРС-Септември
ЛРД-Бяла река – Увеличено разселване на фазани, добра популация радва ловците
Стрелби и киноложка изложба на ловния събор в ЛРС-Първомай
Добро настроение на традиционния ловен събор в ЛРС-Троян
ЛРД–Ветринци – Бригади за почистване преди началото на свинския лов
Въведено е в експлоатация стрелбището в брезнишкото село Гоз
ЛРД-Краводер – В мъртви полета птици не кацат
ЛРД-Хотница – След пъдпъдъците ще дойде ред на фазаните
Обучение в ЛРС-Хасково по актуални проблеми, свързани с АЧС
ЛРС-София-север – Ловен събор в Деня на Независимостта
Scroll to Top