ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Кубрат провежда мащабна акция по разселване

Солидно количество фазани – 1050 бр., получи за адаптиране и разселване на 5 март ЛРС-Кубрат. Фирма „Сокол-БЛРС“ достави пернатите, отгледани в нейното стопанство в гр. Русе, спазвайки всички съвременни стандарти.
Пролетното разселване е традиционна дейност за ЛРС-Кубрат. Членовете на сдружението имат сериозен интерес към лова на фазани и затова ръководство заложи на мащабна пролетна акция.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество „Сокол” – гр. Кубрат
Пощ. код: 7300
Телефон: 7-23-37
Мобилен: 0893 366 803

Реклама

ЛОГО - СЛРБ