ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Нова Загора обогатява района си с 85 яребици

На 5 март ЛРС-Нова Загора получи за разселване 85 яребици, произведени в Ямбол. Птиците подлежат на адаптиране в местна среда. След периода на адаптация птиците ще бъдат разселени в района на сдружението.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Нова Загора” – гр. Нова Загора
Пощ. код: 8900
Телефон: 6-23-63
Мобилен: 0889 909 979

Реклама

ЛОГО - СЛРБ