ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Пенчо Пенчев за трети мандат председател на ЛРС-Разград

На проведеното общо отчетно-изборно събрание на ЛРС в град Разград за трети мандат беше преизбран за председател Пенчо Пенчев. Делегати предложиха да се увеличи двойно заплащането за отстрел на чакали и лисици, а това е от 10 на 20 лева за бройка, като са предвидените вместо 3 хиляди лева фондът да е 6 хиляди лева.

Това се прави поради голямата популация на хищници в последните години в Лудогорието и се очаква да се увеличи отстрелът им, за да се даде спокойствие на дивеч. С 10 хиляди лева се увеличават парите и за закупуване на фуражи за подхранване на дивеча за тази година в 31-те ловни дружинки.

Георги Ников

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловон-рибарско сдружение “Сокол” – гр. Разград
Пощ. код: 7200
Телефон: 66-14-29
Мобилен: 0879 211 959

Реклама

ЛОГО - СЛРБ