ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

630 фазана за разселване пристигнаха в ЛРС-Шумен

Шуменци се сдобиха с 630 фазана, 45-дневни. Птиците ще бъдат доотгледани във волиери на сдружението. След това ще бъдат пуснати в подходящите за тях места в ловностопанския район, които предварително ще бъдат прочистени от хищници. Птиците бяха докарани на 6 юни от стопанството в Русе на фирма „Сокол-БЛРС“ ЕООД с фирмен превоз.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ