ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Бяла Слатина – Добрите стопани продължават да се грижат за дребния дивеч

На 12 юни от прозводственото стопанство “Дунав” в Русе за ловно-рибарското сдружение в Бяла Слатина заминаха 630 фазанчета на 45 дневна възраст със специализиран транспорт на фирма “Сокол-БЛРС” ЕООД. Птиците се получават лично от председателя на сдружението Димитър Генов. Те ще бъдат доотгледани в построения през миналата година волиер на ЛРС-Бяла Слатина на около 3 километра от града.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ