ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Попово с отлични резултати в разселването на дребен дивеч

На 5 юни от производственото стопанство “Златна Панега” край Луковит на фирма “Сокол-БЛРС” ЕООД служителят на сдружението Стефан Йорданов получи 420 полудиви патици на 45-дневна възраст за разселване. Патиците са в отлично състояние и потеглиха по своя път към водоемите на ЛРС-Попово.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Сдружение на ловците и риболовците в Попово – гр. Попово
Пощ. код: 7800
Телефон: 4-38-76
Мобилен: 0894 373 878

Реклама

ЛОГО - СЛРБ