ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Търговище – В ЛРД-Пресяк изпратиха поредния успешен сезон

Малка е ловната дружинка в с. Пресяк към ЛРС-Търго­вище, само двайсетина са ловците, но слуката им всяка година е добра. Председате­лят й Стоян Стоянов, който е кметски наместник в съсед­ното село Мировец, казва, че има добра спойка между ветераните и младоците. Седем са дивите свине, кои­то паднаха в последния се­зон, а най-големият глиган, който тежеше 240 кг, отстре­ля самият председател. Той е трофеен екземпляр, като глигите му са 22 см.

„Имаме добри ловни ку­чета, които ни помагат в ловните излети, при нас ид­ват и ловци от Варненско, Разградско и други места, като остават много доволни. А за да задържаме диве­ча в ловищата, ние храним целогодишно с царевица и пшеница. Сдружението ни осигурява определени ко­личества, а ние снабдяваме с допълнителни килограми – всеки ловец носи ябълки, моркови, картофи, който с каквото може – помага. Над 1100 ха е площта на ловния ни район. В пъдпъдъчия лов също отчитаме много успехи. Много внимание отделяме и на отстрела на хищници.

Най-добрият хищничар е Пенчо Пенчев”, сподели 56-годишният председател на дружинката Стоян Стоя­нов.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Сдружение “Ловно-рибарско дружество – Търговище” – гр. Търговище
Пощ. код: 7700
Телефон: 6-23-35
Мобилен: 0897 887 669

Реклама

ЛОГО - СЛРБ