ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Общо събрание на ЛРС-Димитровград – Борбата с хищниците, спортният риболов и работата с децата – основни акценти

На 31 май ЛРС-Димитровград проведе годишното си общо събрание в „Конферентна зала на Клуба на дейците на културата”. От 90 делегирани присъстваха 73-ма. Водещ на ОС бе членът на УС на сдружението Николай Янев. Гости на форума бяха зам.-областният управител на Хаксово д-р Стефка Здравкова, Тодор Баръмов, председател на ЛРС-Първомай, д-р Васил Паница, председател на ЛРС-Пловдив, Живко Калъчев, председател на ЛРС-Гълъбово и др.

Отчетния доклад за дейността на ЛРС-Димитровград изнесе председателят Даниел Тошков, който е и главен секретар на НЛРС-СЛРБ. Той отбеляза финансовата стабилност на сдружението, свършеното от ловците и необходимостта от още по-голяма ефективност в ловностопанските дейности.

Подчертано бе, че от 730 ловци на лов излизат средно 350. Във връзка с увеличената популация на хищниците освен подпомагане на ловците, които ловуват индивидуално на хищник, ще бъдат изработени 10 капана за борба с пернатите хищници – свраки, врани и чавки. ЛРС-Димитровград ще работи и в посока на организиран ловен туризъм на хищници, в частност на чакали.

По отношение на дивеча данните от проведената таксация сочат, че фазанът бележи ръст, популацията на яребицата е стабилизирана, но запасите на заека са ниски от 3-4 години. Запасите на сърната и дивата свиня бележат ръст и това се дължи на подобреното стопанисване. За изминалия период са разселени 750 колхидски фазана, 500 диви патици и 250 кеклика. Като недостатък бе изтъкнато недостатъчното прочистване от хищници на местата, където се разселват птиците.

Акцентирано бе, че усилията на ЛРС-Димитровград ще бъдат насочени към спортния риболов, най-вече работата с децата, за което ще бъдат направени постъпки пред община Димитровград за предоставяне на подходящи водоеми за организиране на рибарски училища и бази за спортен риболов.

С гласуване бе увеличен членският внос на 50 лв. Бяха избрани делегатите за Общото събрание на НЛРС-СЛРБ – Даниел Тошков, председател на сдружението, и Николай Колев, специалист по лова.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Сдружение на ловците и риболовците – гр. Димитровград
Пощ. код: 6400
Мобилен: 0878 669 473

Реклама

ЛОГО - СЛРБ