ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

3150 фазана разселват в ЛРС-Бяла

В продължение на два дни ловните дружини от ЛРС-Бяла получиха 3150 фазанчета на 60-дневна възраст. Птиците са доставени от стопанството на фирма „Сокол-БЛРС” в Русе със специализиран транспорт на фирмата.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Сдружение Ловно-рибарско дружество “Сокол” – гр. Бяла
Пощ. код: 7100
Телефон: 7-47-02
Мобилен: 0886 308 625

Реклама

ЛОГО - СЛРБ