140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

80-годишните ветерани на фирма „Сокол-БЛРС” говорят

Стефан Томчев е един от основателите на кекличевото стопанство „Сините камъни” край Сливен и преди няколко месеца навърши 80 години. Като зам.-председател на Окръжния съвет на тогавашния БЛРС в Сливен той си спомня как през седемдесетте години на миналия век в областта са разселвани огромни количества дивеч.

„Разселвахме по 18 хил. фазана, закупени от стопанството в Ямбол, 8 хил. кеклика от Хасково, 5 хил. полудиви патици от Костенец. Разселвахме в районите на дружествата в Сливен, Нова Загора, Твърдица и Котел. Идваха ловци по линия на международния ловен туризъм от Италия и Гърция. През 1986 г.  и 1988 г. успявахме да уловим по 3000 живи диви зайци, които изнасяхме за Италия.”

След като вече е установено, че ловностопанските райони на ловно-рибарските сдружения от областта са подходящи за развитие на международен ловен туризъм, възниква и необходимостта от по-мащабно разселване на дивеч.

„Имаше много приходи, което ни накара да се замислим за създаване на собствено кекличево стопанство. – спомня си Томчев. –  През 1979 г. получихме разрешение от Централния съвет на БЛРС да стартираме процедурата. Така след уреждане на необходимата документация и изготвяне на проект на стопанството неговото изграждане започна през 1982 г. През 1986 г. го открихме. Постепенно достигнахме до производство на 45 хил. птици. Изнасяхме кеклици за Италия, 10 000 яйца изнесохме за КНДР.

А през 1997 г. започна и производството на яребици.”

Очаквайте пространно интервю с ветерана на фирма „Сокол-БЛРС” в сп. „Лов и риболов”.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество – гр. Сливен
Пощ. код: 8800
Телефон: 62 24 66
Мобилен: 0888 799 688

Реклама

ЛОГО - СЛРБ