НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Богинята на лова Диана – покровителка на Монтана

Инж. Стоян Аврамов (дългогодишен щатен ръко­водител на ЛРС-Монтана):

„На 14.06.2019 г. граждани, ловци, риболовци и гости присъстваха на едно дългоочаквано събитие, включено в програмата по случай празника на града – поставяне и откриване на новоизлятата скулптура на Диана пред кмет­ството. Кметът Златко Живков откри тържеството и даде думата на автора – 91-годишния скулптор Димитър Ган­чев, с чието съгласие бе излята реплика на Диана, ориги­налът на която бе откраднат през 1993 г.

Въпреки личните ми настоявания като щатен ръково­дител на ЛРС-Монтана пред всевъзможни институции, не успяхме да убедим властта да ни разреши с помощта на нашите членове да я преместим от м. „Баира“ между кре­постта и стария ловен дом, пред новия ловен дом.

За честването на 90 години на ЛРС-Монтана журналистът от вестник „Наслука“ Емил Борисов подготви материали и призова: Пред ловния дом се издига красива скулптура на богинята на лова Диана – едно чудесно произведение на изкуството. С опънатия лък, с будещите радост движение и форми тя като че ли синтезира върховното удоволствие, изпитано в мига на лова!… Ала постаментът, на който се издига Диана, е вече подкопан… Спасете Диана! Спасете красотата, символизираща лова…” (в. „Наслука“ брой 18, 1993 г.)

Добре, че спасихме, макар и останал с един рог, Козиро­га, и сега той е пред сдружението.

През 2005 г. инициативен комитет от 12 граждани поста­вихме искания пред кметството за изграждане на нова, по подобие на оригинала скулптура на Диана в центъра на Монтана.

С благодарност към кмета Златко Живков, Общинския съвет, спонсорите и пожелания за векуване на нашия град и скулптурата на Диана в него!

Една моя мечта се сбъдна…

Радостен бях, че присъствах на този празник заедно с моите внуци Милица, Стоян и Елица.”

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Огоста” – гр. Монтана
Пощ. код: 3400
Телефон: 30-35-66
Мобилен: 0884 969 608

Реклама

ЛОГО - СЛРБ