НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Долна Митрополия стана на 35 години

На 35 години стана ловно- рибарското сдружение в До­лна Митрополия. В тази връз­ка и с откриването на ловния сезон на пъдпъдъци, гургули­ци, гривяк, горски бекас и обик­новена бекасина се проведе традиционният ловен събор на сдружението в централния ресторант на град Тръстеник.

Всички ловно-рибарски дружини бяха изпратили свои представители. Гост на събора беше дългогодишният предсе­дател на ЛРС-Плевен, носител на почетен знак и Заслужил деятел на Националното лов­но-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“, Стефан Ненков.

Обстановката в заведе­нието беше изключително тържествена. Председателят на сдружението доц. д-р инж. Валери Ангелов поздрави при­състващите и откри събора. След това от името на пред­седателя на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев връчи почетни знаци на заслужили ловно-ри­барски дейци.

Почетен знак на Национал­ното сдружение беше връчен на доайена на ЛРС-Долна Митрополия Анастас Недял­ков от ЛРД-Биволаре по слу­чай 90-годишния му юбилей и неговото непрекъснато член­ство в Съюза от 1953 г. (про­дължава редовно да участва в ловните излети). Той е и бивш председател на ловната дру­жина. Юбилярът беше удос­тоен и с поздравителен адрес от името на УС на ЛРС-Долна Митрополия.

С почетен знак беше удос­тоен и дългогодишният (вече33 години) председател на ЛРД-Байкал Георги Давидов, който ще му бъде връчен офи­циално по-късно на тържество по случай годишнина от създа­ването на ловната дружина в селото.

За 30-годишна непрекъсна­та дейност като председател на ЛРД-Брегаре и по случай 65-годишния му юбилей също беше удостоен с почетен знак и Красимир Кръстев. Почетен знак беше връчен и на Юри Манов, дългогодишен предсе­дател на ЛРД-Ореховица (от 1992 г.) и по случай 60-годиш­ния му юбилей.

След това на всички юбиля­ри, навършили кръгли годиш­нини до този момент (от 50 години нагоре – общо 18 души) доц. Валери Ангелов връчи от името на УС на сдружението поздравителни адреси.

Домакините от гр.Тръстеник в лицето на Стефан Иванов, дългогодишен член на УС и бивш председател на ЛРД- Тръстеник, се бяха постарали да осигурят музикална група, която се грижеше за доброто настроение на присъстващи­те без прекъсване до края на мероприятието. Самодеен състав от читалището в града забавляваше със своето из­пълнение присъстващите.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

„СЛРД Долна митрополия” – гр. Долна Митрополия
Пощ. код: 5855
Телефон: 94-91
Мобилен: 0877 695 969

Реклама

ЛОГО - СЛРБ