НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Перник – Стрелкова надпревара в 33-а дружина

Със стрелби започна лов­ният сезон в 33-а ЛРД към ЛРС-Перник. Те са част от традицията на всяко откри­ване на сезона от местните ловци, която бе прекъсната и сега отново възстановена. Първо място в надпревара­та и купа спечели Стефан Тимчев с девет попадения от десет възможни. Втори се класира Пламен Стоянов и трети кметът на пернишко­то кметство „Църква“ Румен Петров. И за втория, и третия имаше купи. Бе отличен с купа и най-малкият участ­ник в стрелбите – Теодор Тутулов, който улучи две па­нички. Момчето е поредното поколение ловец във фами­лията Тутулови и отрано се готви да поеме щафетата. С най-много слука пък се пох­вали Григор Кирилов, улу­чил десет пъдпъдъка.

Тази година ловците се почерпиха, както обикнове­но, по случай началото на сезона. Този път обаче се въртя чеверме, вместо оби­чайния курбан. Около 30-35 души се събраха около тра­пезата. 33-та ЛРД обединя­ва приблизително 60 ловци от селата Рударци, Клад­ница и пернишкия квартал „Църква“. Те стопанисват 1500 ха полеви и горски ра­йон.

Председателят на дру­жинката Радослав Тутулов определи ловът от първия ден като задоволителен. Ло­вците много се грижат за по­дхранването на животните – правят хранилки, калища и т.н. Затова очакват силен сезон. ­

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско сдружение Перник – гр. Перник
Пощ. код: 2300
Телефон: 60-31-35
Мобилен: 0893 341 997

Реклама

ЛОГО - СЛРБ