ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Мездра – В м. „Емирски мост“ стотици празнуваха

И тази година традицион­ният ловен събор на ЛРС- Мездра в местността „Емир­ски мост“ събра около 400 членове на сдружението и техните семейства.

Приветствие към присъст­ващите отправи председате­лят д-р Григор Томов: „Днес организацията ни обединява 1100 ловци в 28 дружини. Во­дим активен и задружен жи­вот. Можем да се похвалим, че през изминалия ловен сезон сме отстреляли 311 диви свине, 31 сърни, зайци, хиляди пъдпъдъци, яребици, гургулици, бекаси, 311 чака­ла, 122 лисици, 20 скитащи кучета. Не бива да забравя­ме обаче, че освен любимо хоби и спорт, ловът е грижа и отговорност.“ Той изказа още благодарност към спонсо­рите, осигурили средствата за провеждане на празника. Сред тях са Мирослав Заха­риев, Иван Алексиев, мага­зини „Тениди“, Иван Иванов, фирма „Калето“, Цанко Петков, Данчо Георгиев, фирма „Дигант“, Враца, пивоварна „Леденика“, Ивайло Михай­лов и др.

В тазгодишните състеза­ния по ловна стрелба се включиха 18 ловци. Към обяд станаха известни и победителите, които бяха поздравени и наградени от председателя д-р Томов. С най-много попадения първо­то място зае Иван Георгиев, оставяйки на втора позиция Йордан Йорданов – и двама­та от дружинката в Цаконица, а трети се класира Кристин Иванов от Караш. В отбор­ната надпревара, съвсем ло­гично, най-високото стъпало ­на почетната стълбица бе за точните мерници от Цакони­ца, втори се наредиха стре­лците от Караш, трети – от Горна Кремена. Извън прес­тижната тройка останаха двата отбора на Лик-Дърман­ци. Председателят на сдру­жението връчи грамота и на най-възрастния в сдружение­то – Нецо Вуцовски, ловец от 65 години.

Отец Георги Няголов, член на ловната дружинка в Лик, освети курбана. Вкусната чорба, приготвена от пет овце в три огромни казана, бе заслуга на майстор-гот­вача на каленските ловци Тихомир Вутов. Сред гостите на празника бе кметът на об­щина Мездра и бивш предсе­дател на ловното сдружение инж. Генади Събков.

Безупречната организация на ловния събор бе дело и на ловния организатор на сдружението Светлин Попов. Настроението под есенното небе бе повече от празнично, времето – слънчево и топло, а наздравиците сред живо­писната природа край желез­ничарския град и шеговитите закачки между ловците не стихнаха до късния следобед.

И както подобава в ден като този, на широката зеле­на морава се извиха кръшни­те хора на младежката тан­цова група „Мездрея“ при НЧ „Просвета 1925“, с художест­вен ръководител Мирослав Аспарухов. След техните впечатляващи изпълнения, следобедната крайградска тишина бе прогонена от иг­ривите ритми на духов оркес­тър.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Мездра” – гр. Мездра
Пощ. код: 3100
Телефон: 9-10-13
Мобилен: 0888 011 616

Реклама

ЛОГО - СЛРБ