140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Варна – Разселиха 76 зайци в 5 дружини

След като се направи всичко възможно за произ­водството на диви зайци във фазанарията „Батова“, която е към ЛРС-Варна, се стигна до увеличаване бройката на получените приплоди, които бяха отгледани до едного­дишна възраст. Така в по­следните дни на септември се разселиха 76 броя в пет ловни дружинки: Чернево, Изворите, Неофит Рилски Ве­трино и Млада гвардия. Ес­тествено преди това ловците направиха прочистване на ловищата от хищници. Пред­седателят на сдружението Колю Панайотов сподели, че с това се изпълнява програ­мата за увеличаване на диве­ча в районите на дружинките. Зайците са горски и много здрави. А в дружинките има много подходящи местооби­тания за развитието на дивия заек. Такова масово разсел­ване на зайци се прави за първи път.

В момента в „Ба­това“ се поддържа наличието на майки, там ще се добиват малки зайчета и след като поотраснат, ще бъдат пус­кани в природата. Господин Панайотов добави, че освен „Батова“ се преминава към развъдна дейност и в райо­на на муфлоното стопанство в село Приселци, където ще има още няколко двойки за добиването на зайци за нуж­дите на сдружението, това ще увеличава популацията на този вид дивеч.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество – гр. Варна
Пощ. код: 9000
Телефон: 62-13-37
Мобилен: 0893 600 355

Реклама

ЛОГО - СЛРБ