140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Долна Митрополия – Байкалци празнуват юбилей

В последните дни на ля­тото на 2019 г., макар и с из­вестно закъснение, но пък за сметка на това с перфектна организация на хижа „Бай­кал“ край едноименното село на брега на Дунав, ловно-ри­барска дружина „Байкал“ от сдружението в Долна Мит­рополия отбеляза своите 80 години.

В деня на празнуване на юбилея председателят на ловно-рибарската дружина Георги Давидов посрещна всички на терасата на хижа „Байкал“. Като поздрави при­състващите с „Добре дошли“ и честити годишнината на ловците, той даде думата на председателя на УС на ЛРС- Долна Митрополия доц. д-р инж. Валери Ангелов, който връчи поздравителен ад­рес на дружината по случай 80-годишния юбилей. След това от името на председа­теля на НЛРС-СЛРБ инж. Ва­сил Василев връчи на Георги Давидов като дългогодишен председател и във връзка с юбилея на дружината „Поче­тен знак“ на Националната организация. Освен това с грамоти бяха наградени на­стоящият и бившите предсе­датели на дружината Петър Оков и Никола Серафимов за техния принос за нейното развитие и укрепване през годините.

По-късно от свещеника в местната църква отец Бойко бе отслужен тържествен во­досвет и освещаване знаме­то на дружината.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Сдружение/сдружения свързани с новината

„СЛРД Долна митрополия” – гр. Долна Митрополия
Пощ. код: 5855
Телефон: 94-91
Мобилен: 0878 741 764

Реклама

ЛОГО - СЛРБ