ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Кърджали – Разселиха петдесет диви заека в ловните полета

Ловно-рибарското сдружение в Кърджали разсели петдесет диви заека. Първите десет бяха пуснати през ми­налия месец в ловните полета на ловно-рибар­ска дружина Пчеларо­во. Преди няколко дни двадесет дългоухи бяха разселени в дружина Боровица и по десет в дружините Мост и Ко­мунига.

Една част от дългоухите животинки бяха шестде­сетдневни, друга девет­десетдневни и трета по- възрастни. Отгледани са в производствените стопан­ства „Златна панега” в Луко­вит и „Дъбника” във Враца, собственост на фирма „Со­кол-БЛРС“.

„Надявам се повечето да оцелеят. Пускаме ги на мес­та, които са прочистени от хищници и има условия за нормалното им развитие. Целта е да опресним кръв­та на нашата популация и увеличим запасите“, каза специалистът по лова в сдружението Господин Ка­лоянов.

Това е първото разселва­не на диви зайци на терито­рията на ловно-рибарското сдружение в Кърджали, про­изведени в производствени стопанства. Кърджалийско­то сдружение вече има до­бър опит в разселването на зайци. През февруари 2010 г. докара 104 броя от Румъ­ния. Още на следващата го­дина се почувства ефектът. Популацията от див заек в района се увеличи.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Кърджали” – Гр. Кърджали
Пощ. код: 6600
Телефон: 6-22-60
Мобилен: 0886 060 341

Реклама

ЛОГО - СЛРБ