ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

В Свиленград обсъдиха конфликта човек-хищник

Зачестилите щети, нанесени на животновъди от  вълци в защитената зона „Сакар“, бе повод за работната среща в Свиленград, организирана от РИОСВ- Хасково. Сред участниците бе и председателят на ловното сдружение в Свиленград Петър Вангелов.

Сигналите за голям наплив на вълци в свиленградския  район датират от  лятото, когато хищниците започнаха да налитат на овце, кози, малки телета. Това създаде напрежение сред стопаните. Съществуват основателни съмнения, че някои от  животновъдите прибягват до забранени методи за намаляване на вълчата популация, като залагане на отровни примамки.

На срещата двама експерти от екоинспекцията  показаха мултимедийни презентации, които засегнаха актуални въпроси, касаещи родното  законодателство, контрола и съвместните действия за предотвратяване използването на отровни примамки, международния опит в тази сфера.  Бяха изяснени и въпроси, отнасящи се до изплащането, съгласно закона, на щети, нанесени от кафява мечка. Експертите акцентираха и върху  последствията за хищните птици, вълците и мечките при използването на отровни примамки.

Срещата продължи с дискусия и споделяне на опит и идеи, свързани с конфликта човек–хищник и необходимостта от преустановяване на използването на отрови.

Златка Михайлова

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Свиленград” – гр. Свиленград
Пощ. код: 6500
Мобилен: 0886 440 367

Реклама

ЛОГО - СЛРБ