ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРД – Джигурово – В помощ на бедни и самотни

На вечеринката, проведе­на от ЛРС-Сандански, има­ше богата томбола и една от печалбите беше петде­сеткилограмова дива свиня, предоставена от ЛРД-Кръс­тилци. Тя бе колективно спечелена от ловците от с. Джигурово, които сподели­ха, че на трапезата с гозбата от нея ще поканят и нуждае­щи се от подкрепа и помощ бедни и самотни хора от се­лото в навечерието на рож­деството на Спасителя.

Председателят на ЛРС- Сандански Спаневиков отбеляза, че ловците от най-югозападния край на страната следват славни­те традиции, утвърдените принципи за опазването на българската природа и мо­ралния кодекс на ловния спорт в помощ на нуждае­щите се.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество Сокол 1920 – гр. Сандански
Пощ. код: 2800
Телефон: 3-63-35
Мобилен: 0884 170 267

Реклама

ЛОГО - СЛРБ