ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРД-Златуша-Делян – Дар за възрастните колеги

В землището на с. Златуша се проведе ловен излет, в кой­то участваха 20 ловци от ЛРД „Златуша-Делян“. Отстреляна беше дива свиня около 100 кг. След края на ловния излет председателят на дружината Владимир Пантов предложи отново да дадат част от месото на възрастните им колеги – Асен Кръстев, Симеон Манолов и Михаил Драганов. „Вече 15 години подпомагаме с каквото можем възрастните ни колеги – обясни Владо Пантов. – Те все още са членове на нашата дружина. Когато имаме слука, заделяме по нещо от дивеча и за тях. Ако дойдат с нас на ловен излет, не плащат такса, освободени са от нея с решение на общото събрание на дру­жината.”

В този момент в ловния клуб влезе единият от възрастни­те ловци, Симеон Манолов, и Владимир веднага му поднесе приготвения за него дял под силните ръкопляскания на ос­таналите ловци, а в очите на бай Симо се видяха сълзи на благодарност.

„Решили сме да направим още една малка изненада на въз­растните хора в селото. Отстреляме ли пак глиган, да сготвим една хубава гозба в голяма тенджера и да я раздадем между старите хора тук.

Тръгвам си от ловния им клуб с увереността, че тези сери­озни мъже ще продължат своето благородно дело.

Юри Точев

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ