ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

След ловния идва и риболовния календар на НЛРС-СЛРБ

След ловния, идва и риболовният календар на НЛРС-СЛРБ за 2020 година, издаден от фирма „Сокол-БЛРС” ЕООД. Календарът съдържа 12 висококачествени страници с 24 снимки на основните видове за любителски риболов и данни за тях. Поръчайте, за да сте винаги в час с времето! Цена: 6 лева.

Стъпките за поръчки на календарите са следните:
1. Плащане с платежно нареждане, в която и да е местна банка, с посочване на две имена в платежното, на следната банкова сметка:
“Сокол-БЛРС” ЕООД, гр.София, бул. “Витоша” 31-33 Общинска банка клон – Денкоглу код SOMBBGSF;
IBAN: BG20 SOMB 9130 1011 1052 02

Необходимо е да посочите вида и броя на заявените календари.

2. Съобщаване на заявка за календар на имейл: sokol.blrs@abv.bg или тел: тел: 02 4174306 – Маргарита Павлова, с посочен точен адрес за получаване и телефон.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ