ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРД-Гостилица – Предпочетоха чакалите пред дивите свине

Ловците от ЛРД-Гости­лица към ЛРС „Стринава“- Дряново отказаха да се възползват от удължаване­то на сезона за групов лов на дива свиня, причината за което бе АЧС. Те взеха решение да участват в лов­ните излети през февруари, като обектът им на лов да са хищниците и скитащите кучета.

В събота сефте на иници­ативата прави Иван Банов – бивш председател на дру­жинката, който отстрелва чакал. На следващия ден, малко преди ловците да се качат в колите и дока­то някои от тях уточняват последни детайли за пред­стоящия лов, настоящият председател Стефан Марев с прецизна стрелба поваля скитащо куче.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Стринава-Дряново” – гр. Дряново
Пощ. код: 5370
Телефон: 7-24-88
Мобилен: 0887 723 562

Реклама

ЛОГО - СЛРБ