НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Асеновград – Ловците не се плашат от дебелия сняг и лютия студ

И отново председателят на дружината, която ловува високо в Родопите в село Три Могили, Ресми Мухтар, се обади по телефона: „С най-мощните джипове преодолява­ме еднометровата снежна покривка и зареждаме и с люцер­на, и с царевица 20 хранилки. Грижим се въпреки трудности­те, да задържим дивеча. И това ще е постоянно.“

Председателят на ЛРД-Мостово Светлозар Фръков също съобщава, че ловците не се плашат от еднометровия сняг и зареждат по-обилно всички хранилки в трите си ловни полета.

Костадин Алексов, кмет и председател на ЛРД-Боляр­ци, ни извести, че по график и с повече зърно се зареждат над 50 хранилки. Техните ловни полета са в Тракия. Снегът там е по-малко, но подхранването е по-голямо. В последните седмици на ловния сезон провеждат групов лов на хищници. Отстреляни са 15 лисици, 10 белки, 10 чакала и скитащи ку­чета. Ловците от всички дружини от асеновградското сдру­жение с председател д-р Георги Хаджиламбрев, който е и член на УС на Съюза, с голяма загриженост подхранват дивеча и го опазват. „Възхитителна е обичта на нашите ло­вци към природа и дивеча – казва д-р Хаджиламбрев. -Те не се плашат нито от най-дебелия сняг, нито от най-лютия студ.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Сокол – Асеновград” – гр. Асеновград
Пощ. код: 4230
Телефон: 6-74-50
Мобилен: 0879 530 080, 0879 530 085

Реклама

ЛОГО - СЛРБ