ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

120 фазана разселиха в ЛРС-Омуртаг

Ловното сдружение “Хан Омуртаг” в град Омуртаг закупи 120 фазана на 270-дневна възраст от ДГС “Сеслав” в град Кубрат.

„Птиците са в добро състояние и сме ги разселели в ловищата на 12-те ни ловни дружинки, които бяха предварително прочистени от чакалите и лисиците, а при пускането в природата беше поставена храна от царевично зърно, в местообитанията има и вода – съобщи председателят на сдружението Метин Ахмедов.

Георги Ников

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Хан Омуртаг – 2001” – гр. Омуртаг
Пощ. код: 7900
Мобилен: 0895 813 734

Реклама

ЛОГО - СЛРБ