ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Краварник във вододайната зона на Пазарджик унищожава и прогонва дивеча

Повече от 6 месеца във вододайната зона на Пазарджик функционира краварник с няколко десетки животни. Той е разположен в непосредствена близост до първата помпена станция в землището на с. Мокрище, в началото на ореховите насаждения и недалеч от бившата гребна база и рибарниците покрай поречието на р. Марица.

Умопомрачително ще е, ако някоя от институциите е издала документи за построяването му, но няма ли такива, най-меко казано, ще е странно, че досега няма реакция поне от фирма „ВИК“ – Пазарджик, защото скотовъдското съоръжение отстои буквално на десет метра входа на споменатата помпена станция, захранваща с питейна вода областния център. Няма как служителите на фирмата да не са го видели.

В споменатата орехова градина имаше великолепна популация на див фазан, но пастирските кучета от въпросното скотовъдско съоръжение или унищожиха тези птици, или ги прогониха. Освен това то е на няколко десетки метра от един 150-декаров рибарник, където гнездят много видове водолюбиви птици, а между тях зеленоглава патица, лятно и зимно бърне, лиска и други подобни видове. Още повече, че в момента предстои брачния период на тези птици и само след месец техните яйца и малки ще бъдат страшно уязвими от споменатите по-горе кучета, които на всичко отгоре са и без спъвачки, навярно, за да могат сами да си набавят дивечова прехрана.

Спас Спасов

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Сдружение ловно-рибарско дружество “Сокол-1893” – гр. Пазарджик
Пощ. код: 4400
Телефон: 44-53-49
Мобилен: 0892 209 141

Реклама

ЛОГО - СЛРБ