ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРД-Памукчии – Отговорно отношение към дивеча

Ловната дружинка в село Памукчии, която е към ЛРС-Но­ви пазар, се отнася изключително отговорно към доброто стопанисване на дивеча. За 90-те дни на есенно-зимния период бяха използвани над 2 хил. кг царевично зърно и 400 кг царевица на кочани. Над 200 кг зърно изнасят ло­вците при всяко излизане в ловищата и зареждат 6 место­обитания, а на две места в старите лозя поставят зърно за яребиците и фазаните, чиято популация в последно време е много голяма, казва Иван Йорданов, председател на дру­жинката.

За благородните елени и сърните дружинката е осигу­рила бали сено и люцерна, а за дивите зайци от години е създадена много добра организация – фураж се поставя на подходящи дървени клонки. Освен председателя на дружинката, много висока активност в грижите за дивите животни проявяват ловците Бодур Кадир, Ахмед Ахмед, Насъф Ибрям, Хъкмет Осман и други. Ахмед Ахмед е оси­гурил кочани царевица, а Хикмет Осман -люцерна. Едно­временно с подхранването ловците от Памукчии правят всичко възможно за намаляване на броя на хищниците, тъй като популацията им е много голяма. В един от февруарските излети паднаха два чакала и толкова лисици, коментира Иван Йорданов.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Сдружение на ловците и риболовците „Станата” – гр. Нови пазар
Пощ. код: 9900
Телефон: 2-20-42
Мобилен: 0878 796 534

Реклама

ЛОГО - СЛРБ